GDPR

Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Transilvania Glamping obligația de a lua măsurile necesare în privința protejării pierderii și a accesului utilizării, ștergerii și divulgării fără autorizație a datelor cu caracter personal( datele referitoare la o persoană fizică determinată sau determinabilă) prelucrate în contextul raportului juridic și în concordanță cu prevederile legislațiilor aplicabile, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să decurgă cu strictă respectare a confidențialității și securității lor.
În concordanță cu legislația aplicabilă inclusiv Regulamentul general al UE privind protecția datelor(UE) 2016/679 și Directiva 2002/58/CE( cu modificările ulterioare ori înlocuită prin acte legislative ulterioare), Transilvania Glamping prelucrează datele cu caracter personal pentru a presta serviciile de rezervare cerute.
Conform legislației actuale GDPR Transilvania Glamping va păstra și folosi datele cu caracter personal ale aventurierului doar în scopurile serviciilor prestate.
Transilvania Glamping nu este responsabilă în cazul în care datele cu caracter personal sunt incorect furnizate de către aventurier, iar furnizarea incorectă a acestora poate aduce vreun prejudiciu către aventurier.
În cazul unor scurgeri de informații care nu ține de Transilvania Glamping, aceasta din urmă nu este răspunzătoare, însă va lua măsurile necesare pentru remedierea problemei.

Colectarea datelor cu caracter personal

În momentul acceptării prezenților Termeni și Condiții, aventurierul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia de către Transilvania Glamping în scopul prestării serviciilor prevăzute pe platformă.
Transilvania Glamping colectează date cu privire la nume, prenume, e-mail, număr de telefon,adresa, datele cardului de credit. Colectarea datelor cu caracter personal mai sus menționate servește oferirii următoarelor servicii:
– facilitarea comunicării cu aventurierii;
– contactarea în cazul apariției unor probleme;
– pentru a facilita plata rezervației făcute;
– pentru a efectua rezervarea;
La cererea expresă a aventurierului, Transilvania Glamping are obligația de a șterge ori modifica orice date cu caracter personal ale acestuia, aventurierul are inclusiv posibilitatea portării datelor cu caracter personal către o altă platformă. Orice intenție cu privire la cele prezentate mai sus se va adresa către adresa de email contact@transilvaniaglamping.com .
De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o reclamație.

aprilie 8, 2021